KSIĘGA PIĄTA

PSALM 128(127)*

.

Szczęście rodzinne bogobojnych

1 Pieśń stopni.

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie*.
3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu*.
4 Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
5 * Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
6 Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!

Następny Psalm