Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 27b(980b) rok XXII 10. lipca 2022 roku.

.

góra

.

.

Niedziela, 10 lipca 2022
XV NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(Ps 17,15)

W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, *
nasycę się Twym widokiem, *
gdy ukaże się Twoja chwała.

Kolekta

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, + spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości

(Pwt 30,10-14)
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
{{Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy.

Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: "Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je". I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: "Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je".

Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić}}.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 69[68],14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37)
(R.: por. 33b)

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

14 Panie, modlę się do Ciebie * 
w czas łaski, o Boże. 
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, * 
w Twojej zbawczej wierności.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

17 Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, * 
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
30 Jestem nędzny i pełen cierpienia, * 
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

31 Pieśnią chcę chwalić imię Boga * 
i wielbić Go z dziękczynieniem.
33 Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, + 
niech ożyje serce szukających Boga. *
34 Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

36 Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, * 
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
37 To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, * 
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

góra

.

Albo:

(Ps 19[18],8-9. 10-11)
(R.: por. 9a)

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

8 Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
9 Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

10 Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
11 Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * 
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Refren: Nakazy Pana są radością serca.

góra

.

Drugie czytanie

Wszystko zostało stworzone
przez Chrystusa i dla Niego

(Kol 1,15-20)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Por. J 6,63c. 68c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

(Łk 10,25-37)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: "Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?"

Jezus mu odpowiedział: "Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?"

On rzekł: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego".

Jezus rzekł do niego: "Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył".
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: "A kto jest moim bliźnim?"

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: {{Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał".

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?}}

On odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie".
Jezus mu rzekł: "Idź, i ty czyń podobnie!"

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 15 Niedzielę Zwykłą

10.07.2022r.

Zmartwychwstanie Jezusa, które świętujemy w niedzielnej Eucharystii, to jednocześnie czas przyjęcia Bożego światła na naszą dalszą drogę za Chrystusem. Wierząc w dar nowego życia i światła, ze skruchą serca przystąpmy do uczestniczenia we Mszy świętej.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.15 Nieszpory. Zapraszamy serdecznie.

2. W środę Dzień Fatimski. Rozpoczniemy o 17.40 rozśpiewaniem ku czci Matki Bożej. Po Mszy Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół Kościoła i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy.

3. W sobotę 16 lipca razem z parafią św. Józefa organizujemy ślubowaną pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Dla osób starszych będzie autokar z parafii św. Józefa. Msza św. w Bazylice Piekarskiej o godz. 10.00. Zapisy na autokar w parafii św. Józefa do wtorku. Powrót nastąpi po nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
U nas o godz. 17.30 spowiedź św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. W niedzielę 17 lipca przypada w naszej parafii coroczna wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się po Mszy św. o godz. 12.00, a zakończy się uroczystym błogosławieństwem przed Mszą o godz. 19.00. Nieszpory przed Najświętszym Sakramentem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na osobiste spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Propozycja adoracji ulicami:
13.00 - Nałkowskiej i Norwida, Starowiejska, Janasa, Plac Chopina,
14.00 - Wieniawskiego i Wolności
15.00 - Szczęść Boże, Bujoczka, Kościelna, Staszica, Promienna, Porębska,
16.00 - Curie-Skłodowskiej, Ligonia, Macieja, Miarki, Mielęckiego, Miłosza, Morcinka,
17.00 - Sieronia, Smołki, Żeleńskiego, Mickiewicza.

5. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek - święto św. Benedykta, patrona Europy,
- we wtorek wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu,
- w środę wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta,
- w piątek wspomnienie św. Bonawentury,
- w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

góra

następny Nr 981

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.