Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 28b(981b) rok XXII 17. lipca 2022 roku.

.

góra

.

"Marto, Marto..."

Zakładki: 1. 2. 3.

Zapewnie jak każdą dobrą gospodynię, która chętnie usługuje swoim gościom, irytują mnie protekcjonalne słowa Jezusa: "Marto, Marto...". Złości mnie też zachowanie Marii, która sobie wygodnie siedzi i nie kwapi się pomóc Marcie. Zazdroszczę jej tego. Dlaczego Jezus tego nie widzi? Nie powinno mu być przecież obojętne, że właśnie o Jego dobre przyjęcie musi kłopotać się sama Marta. To chyba niesprawiedliwe. Dlaczego więc?

Jezus jest w drodze do Jerozolimy, gdzie czeka Go krzyż i śmierć. Jest to ostatnia okazja, żeby podzielić się "strawą duchową". Maria nie chce stracić tej okazji, zwłaszcza że wolno jej, kobiecie, posłuchać Jezusa tak, jak zwykle tylko mężczyznom wolno było słuchać swoich nauczycieli. W tym szczególnym momencie Jezus pyta więc Martę: Czy twoje prace są rzeczywiście teraz na miejscu? Jezus w zasadzie nie mówi, że to, co robi Maria, jest ważniejsze od tego, czym zajmuje się Marta.

Ubiegłej niedzieli słyszeliśmy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która wyraźnie pokazuje, jak Jezusowi zależy na usługiwaniu jedni drugim. Cóż zresztą uczynilibyśmy bez wielu dobrych "Mart", które pieką ciasta, robią kawę, odwiedzają chorych, pomagają niedołężnym... Cóż zrobiłby bez nich Kościół?

Ale czytanie dzisiejsze stawia mnie przed pytaniem: Czy mogę bez zazdrości zaakceptować, gdy kobiety chcą być "Mariami"? I czy stać mnie na to, żeby przestać, choć na jakiś czas, zajmować się swoimi bardzo ważnymi sprawami? Usiąść i posilić się duchowym pokarmem: w rozmowie z innymi, w cichej modlitwie, odwiedzając innych, oddając się lekturze... Pozwólmy sobie być Marią! Jezus zachęca nas do tego.

Daniela Schott

Parafianin Nr 26(722) rok XVI 17 lipca 2016r.

góra

.

.

Niedziela, 17 lipca 2022
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 54,6. 8)

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie. *
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe dobre imię.

Kolekta

Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, + aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Abraham przyjmuje Boga

(Rdz 18,1-10a)
Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie.

A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: "O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego". A oni mu rzekli: "Uczyń tak, jak powiedziałeś".

Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł: "Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki". Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem.

Zapytali go: "Gdzie jest twoja żona, Sara?" - Odpowiedział im: "W tym oto namiocie".

Rzekł mu jeden z nich: "O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 15[14],1b-2. 3 i 4b. 4c-5)
(R.: por. 1b)

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

1 Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twej górze świętej?
2 Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

3 Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, * 
kto nie czyni bliźniemu nic złego
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
4 ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *
5 kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. * 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

góra

.

Drugie czytanie

Cierpiąc z Chrystusem,
dopełniamy Jego dzieła

(Kol 1,24-28)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Łk 8,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym
i szlachetnym zatrzymują słowo Boże
i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Marta i Maria przyjmują Chrystusa

(Łk 10,38-42)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła".

A Pan jej odpowiedział: "Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 16 Niedzielę Zwykłą

17.07.2022r.

 

Serce i czyn mają stać się jednością w czasie Mszy św., ale i w naszym życiu. Prośmy jako Kościół o natchnienie do takich czynów, które objawią Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w świecie. Jezus bowiem jest nadzieją chwały dla wszystkich.

Za ofiary na potrzeby naszej parafii
- serdeczne Bóg zapłać.

1. Dzisiaj przypada w naszej parafii coroczna wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu
Rozpocznie się po Mszy św. o godz. 12.00, a zakończy się uroczystym
błogosławieństwem przed Mszą o godz. 19.00. O godz. 18.15 Nieszpory Niedzielne.

2. W tym tygodniu obchodzimy:
- w piątek święto św. Marii Magdaleny
- w sobotę - święto św. Brygidy zakonnicy - patronki Europy.

3. We wtorek po Mszy św. o godz. 8.00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W sobotę o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. Bóg zapłać Wszystkim, którzy włączyli się w coroczną ślubowaną pielgrzymkę do Piekar.

góra

następny Nr 982

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.