Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 29b(982b) rok XXII 24. lipca 2022 roku.

.

góra

.

O szczerości w modlitwie

"Instrukcja obsługi automatu modlitewnego?" - takimi mogą wydawać się na pierwszy rzut oka słowa Jezusa. Czy wystarczy jedynie dostatecznie długo i wytrwale się modlić, aby otrzymać od Boga wszystko, o co Go prosimy?

Nie, modlitwa nie jest żadną czarodziejską formułą, z pomocą której natychmiast moglibyśmy spełnić wszystkie nasze życzenia i marzenia. Gdy Bóg nie wysłuchuje naszej błagalnej modlitwy, to powodem tego nie jest brak doboru odpowiednich słów ani ich niedostatek.

Modlić się raczej znaczy, że wolno nam zwracać się do Boga, który nas stworzył i który wie, czego potrzebujemy i co jest dla nas dobre. Ma szerokie serce dla nas i chciałby, żebyśmy byli szczęśliwi. Dlatego wysłuchuje każdej naszej modlitwy - ale nie zawsze tak, jak tego dosłownie byśmy sobie życzyli czy wyobrażali, a tak, jak to jest dla nas najlepiej.

Jezus chce nas zachęcić do rozmowy z Bogiem o wszystkim, co nas cieszy i gnębi, uskrzydla i ściąga na ziemię. Chce też nas zachęcić do szczerości wtedy, gdy odpowiedź, jakiej udziela nam Bóg, jest inna, niż to sobie wyobrażaliśmy albo wymarzyliśmy. Odwagi i siły, byśmy tak mogli postępować, dodaje nam Jezus, obiecując, że Bóg nie odmawia Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Peter Schott

Parafianin Nr 27 (303) rok VII 29 lipca 2007r.

góra

.

.

Niedziela, 24 lipca 2022
XVII Niedziela Zwykła C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 68,6. 7. 36)

Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, *
Bóg dom gotuje dla opuszczonych, *
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.

Kolekta

Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, + spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Abraham wstawia się za Sodomą

(Rdz 18,20-32)
Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg rzekł do Abrahama: "Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się".

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do Niego, Abraham rzekł: "Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?"

Pan odpowiedział: "Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich".

Rzekł znowu Abraham: "Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?"

Pan rzekł: "Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu".
Abraham znów odezwał się tymi słowami: "A może znalazłoby się tam czterdziestu?"

Pan rzekł: "Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu". Wtedy Abraham powiedział: "Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?" A na to Pan: "Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu".

Rzekł Abraham: "Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?"

Pan odpowiedział: "Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu".
Na to Abraham: "Niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?" Odpowiedział Pan: "Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 138[137],1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8)
(R.: por. 3a)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

1 Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
2 pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
3 Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, * 
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

6 Zaprawdę, Pan jest wzniosły, ? 
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
7 Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, * 
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
8 Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, * 
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

góra

.

Drugie czytanie

Chrzest udziałem w śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa

(Kol 2,12-14)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Rz 8,15bc)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: "Abba, Ojcze".

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Chrystus uczy modlitwy

(Łk 11,1-13)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów".

A On rzekł do nich: "Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie".
Dalej mówił do nich: {{Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 17 Niedzielę Zwykłą

24.07.2022r.

W dzień Pański razem i na nowo możemy odkryć całe bogactwo darów Królestwa Bożego, które objawia się i jest dla nas dostępne w Jezusie Zmartwychwstałym. Przyjmijmy więc Jego samego, Jego słowo i Najświętsze Ciało jako drogę i łaskę do królowania i królestwa.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby krypty Katedry.
Za ofiary - serdeczne Bóg zapłać.

1. Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez Papieża Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.(2021r.; 2022r.) O godz. 18.15 Nieszpory.

2. W tym tygodniu obchodzimy:
- poniedziałek - święto św. Jakuba Apostoła
- wtorek - wspomnienie św. Joachima i Anny
- piątek - wspomnienie św. Marty

3. Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na msze św. i nowennę we wtorek o godz. 8.00

4. W sobotę o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. W przyszłą niedzielę w ramach archidiecezjalnych uroczystości ku czci św. Krzysztofa po nieszporach obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów. Serdecznie zapraszamy.

góra

następny Nr 983

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.