Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 30(983) rok XXII 31. lipca 2022 roku.

Osiemnasta Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Koh 1,2; 2,21-23;
Psalm: Ps 90,3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17;
II czytanie: Kol 3,1-5. 9-11;
Aklamacja: Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3);
Ewangelia: Łk 12,13-21;
Pieśni: 701.1; W: 592, 621; Pd: 624, 847; K: 231; U: 296; Z: 602

.

góra

.

 
Ewangelia:

Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

góra

.

W terminarzu chrześcijanina powinno być tylko jedno słowo: "Dzisiaj".

góra

.

Człowiek pyta:

Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka.
Skądże więc weźmiesz wody żywej?

(J 4,11)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Kto nieustannie, w każdej minucie, ma przed swymi oczyma tylko swoją śmiertelność, zapomina o życiu.

Kto jednak uważa siebie za nieśmiertelnego, ignoruje życie.:

góra

.

Refleksja

Stodoły naszych dni noszą inne nazwy. Mówimy o nich: ubezpieczenie na życie, fundusze akcyjne albo dodatkowe fundusze emerytalne. I nie ma dnia, żebyśmy nie byli kuszeni nowymi ofertami lukratywnych perspektyw na przyszłość, zapewniających pewne i wielkie zyski. Z napięciem tysiące ludzi nadsłuchuje i wypatruje najnowszych wiadomości giełdowych. Mechanizm bowiem codziennie serwowanych lęków o zachowaniu naszego standardu życia z jednej strony i kwestii finansowych, które mogą zapewnić nam bezpieczeństwo, z drugiej jest bardziej wydajny niż wyobrażenia i fantazje o zupełnie innej, choć także możliwej, perspektywie życia.

W świecie, w którym rządzą zyski, inflacja i kursy walutowe, dusza ma zapewne jeszcze jakąś wartość, ale co najwyżej w sektorze "dobrego samopoczucia". Ale i w nim w każdym momencie jest narażona na wyprzedaż. "Nikt nie może budować swego życia na chęci posiadania jak najwięcej dóbr" - odpowiada Jezus człowiekowi, który zwrócił się do Niego z prośbą o radę w sprawach majątkowych. Jezus nie wypowiada się jednak przeciwko posiadaniu czegokolwiek. Ostrzega przed pokusą kupienia sobie zbawienia. Skoro można kupić wszystko, dlaczego nie zbawienie? Ale to właśnie ono może się nam wymknąć z rąk, jeśli cały czas i wszystkie nasze siły angażujemy w rzekome zabezpieczenia i zyski na przyszłość. Tam zaś, gdzie stodoły są mniejsze i nie zawsze pełne, pozostaje wiele wolnego miejsca, które Bóg może napełnić swoich Duchem.

Susanne Brandt

Parafianin Nr 28 (304) rok VII 5 sierpnia 2007r.

góra

Podczas Mszy świętej gromadzimy się wokół ołtarza, świadomi największego skarbu, jaki otrzymaliśmy od Boga. Właściwa hierarchia wartości porządkuje nasze odniesienia do świata oraz rzeczywistości nadprzyrodzonej. Warto posłuchać św. Pawła i "przyoblec się w nowego człowieka", oświeconego mądrością płynącą z Ewangelii oraz karmiącego się pokarmem duchowym. Pan zawczasu napomina swoich słuchaczy: "Uważajcie i strzeżcie się chciwości". Zabiegajmy więc o te bogactwa, które są zadatkiem życia wiecznego.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" sierpień 2007

góra

.

Słowem

W dzisiejszej niedzieli uczy nas Kościół hierarchii war­tości. Ukazuje, co jest tylko drogą, a co jest celem ostatecznym.

Księga Koheleta bardzo negatywnie od­nosi się do wszystkiego, co jest tylko dla ciała, co zostaje na ziemi: "Marność nad marnościami i wszystko marność". Mar­nością jest nawet to, co sami zdobyliś­my, bo może to nam odebrać inny człowiek. Dlatego i nasze sukcesy są marnością. Ani ogromny spadek, ani wielkie bogactwa, ani pełne spichlerze, ani sejfy nie przedstawiają żadnej wartości dla wieczności.

Pan Jezus bardzo obrazowo i dosadnie ukazuje nieszczęście człowieka, który w swym życiu polega na bogactwie: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy".

Święty Paweł zaś gorąco nas zachęca: "Szukajcie tego, co w górze".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 26(165) rok IV1 sierpnia 2004r.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 983b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.