Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 30b(983b) rok XXII 6. sierpnia 2022 roku.

.

góra

.

Ostrzega przed chciwością

Nic nie jest w stanie tak zniszczyć jedności rodziny jak kłótnie o spadek. Zaledwie zostanie pochowany ojciec, matka albo ciotka, po których dzieci albo krewni mogą coś odziedziczyć, zaczynają się targi. To mnie się należy! Ja mam do tego prawo! Ty nie powinnaś dostać nic! A jeśli sporów tych nie da się rozwiązać polubownie, nie mówiąc nawet, że po dobroci, na scenę wkraczają adwokaci.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że ktoś z tłumu zwraca się do Jezusa z prośbą, aby został jego adwokatem i przekonał brata, żeby podzielił się z nim spadkiem. Ma poczucie krzywdy, która go spotkała, i uważa, że wszystko powinno zostać naprawione.

Dobry adwokat powinien zadbać o jego finansową przyszłość. Jezus jednak nie czuje się upoważniony, by być sędzią czy rozjemcą w sporach rodzinnych. A następnie zwraca się do otaczającego go tłumu, czyli do nas. Ostrzega przed chciwością, bo życie nie zależy od mienia.

Tym samym pyta nas o przyszłość. Powinniśmy sobie sami odpowiedzieć, słuchając Jego przypowieści o zamożnym człowieku, co tak naprawdę jest ważne w tym życiu? Co tak naprawdę chcielibyśmy zebrać w czasie żniw i zgromadzić w stodole swojego życia? Z jakich nadmiarów, zebranych w dobrych czasach, chcielibyśmy żyć, gdy nastanie sroga zima codzienności?

Christina Bramkamp

Parafianin Nr 28 (442) rok X 1 sierpnia 2010r.

góra

.

.

Niedziela, 31 lipca 2022
II tydzień psałterza
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 70,2. 6)

Racz mnie wybawić, Boże; *
Panie, pośpiesz mi z pomocą, *
Tyś wspomożycielem moim i wybawcą, *
nie zwlekaj, Panie.

Kolekta

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych + i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Cóż ma człowiek z wszelkiego trudu swego?

(Koh 1,2; 2,21-23)
Czytanie z Księgi Koheleta

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami - wszystko jest marnością.

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 90(89),3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17)
(R.: por. 1b)

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

3 Obracasz w proch człowieka * 
i mówisz: "Wracajcie, synowie ludzcy".
4 Bo tysiąc lat w Twoich oczach +
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

5 Porywasz ich, stają się niby sen poranny, * 
jak trawa, która rośnie:
6 rankiem zielona i kwitnąca, * 
wieczorem więdnie i usycha.

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

12 Naucz nas liczyć dni nasze, * 
byśmy zdobyli mądrość serca.
13 Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? * 
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

14 Nasyć nas o świcie swoją łaską, * 
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
17 Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami +
i wspieraj pracę rąk naszych, * 
dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

góra

.

Drugie czytanie

Szukajcie tego, co w górze,
zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

(Kol 3,1-5. 9-11)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.

Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekliście nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Mt 5,3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Marność dóbr doczesnych

(Łk 12,13-21)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem".

Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?"

Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia".

I opowiedział im przypowieść: {{Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: "Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów". I rzekł: "Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!" Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?"

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga".

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 18 Niedzielę Zwykłą

31.07.2022r.

W dniu Pańskim chcemy słuchać Jezusa i nasycić się Świętym Chlebem - Ciałem Pańskim. Po to, by we wszystkim Go szukać i odnajdywać, uwielbiać i prosić, przyjmować i dawać pokój, który jest tylko w Nim.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za wszystkie ofiary "Bóg zapłać".

1. Dzisiaj o godz. 18.15 Nieszpory. W ramach archidiecezjalnych uroczystości ku czci św. Krzysztofa po nieszporach obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów. Serdecznie zapraszamy.

2. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek - wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego
- w czwartek - wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a
- w sobotę - święto Przemienienia Pańskiego

3. W poniedziałek rozpoczniemy miesiąc sierpień - miesiąc abstynencji i trzeźwości. Będzie wystawiona Księga Trzeźwościowa. Zachęcamy do deklaracji.

4. We wtorek przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo oraz spełnią zwykłe warunki odpustu. Na Mszę poranną i nabożeństwo zapraszamy Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W I czwartek o godz. 8.00 Msza św. w intencji Ojca św. i duchowieństwa oraz o nowe powołania; po Mszy nabożeństwo.

6. W I piątek o godz. 8.00 Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian; po Mszy nabożeństwo.

7. W I sobotę o godz. 7.30 nabożeństwo różańcowe do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
- Od godz. 9.00 będziemy odwiedzać chorych. Prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii lub w kancelarii.
- O godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
- O godz. 18.00 Msza św. wynagradzająca do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
- O godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

8. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia.

góra

następny Nr 984

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.