2. GODULA
Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela
ul. Karola Goduli 22, 41-703 Ruda Śląska 3 - Godula

.

Parafia w Goduli zawdzięcza swe powstanie jak i miejscowość swoją nazwę "Śląskiemu królowi cynkowemu" Karolowi Goduli. W roku 1854 dziedziczka Goduli hr. Schaffgotsch założyła hutę cynkową, którą na część swego dobrodzieja nazwała Godulą. Przy hucie powstało osiedle robotnicze o tej samej nazwie. W roku 1860 otwarte w Goduli w tamtejszej szkole oratorium, gdzie nabożeństwa odprawiali dojeżdżający księża z parafii mariackiej w Bytomiu. W roku 1865 erygowano kurację. Kościół pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela wybudowali dziedzice Karola Goduli, Jan i Joanna z Gryzików hr. Schaffgotschowie w roku 1871. Poświęcenie kościoła nastąpiło 14 XI 1871, a konsekracja 16 V 1889r.
Księgi metrykalne: chrztów od 1866, małżeństw od 1866, zmarłych od 1866.
Kronika parafialna: od 1906.
Ulice należne do parafii: Akacjowa, Banacha, Ciołkowskiego, Czereśniowa, Doroszewskiego, Dworcowa, Fabryczna, Gagarina, Goduli Karola, Imieli, Jesionowa, Joanny, Kolbego Maksymiliana, Leszczynowa, Latki, Lipa, Lipińska, Pl. Niepodległości, Nowaka, Nowobytomska, Olchowa, Owocowa, Pawła, Podlas 26, Przedszkolna, Przedtorze, Rencistów, Romera, Sierpińskiego, Smoluchowskiego, Solskiego, Stara, Styczyńskiego, Ks. Szafranka, Pl. Szkolny, Szyb Barbary, Szyb Zofii, Tiałowskiego, Waniora, Węglowa, Wołkowa, Zabrzańska.
Miejscowości należące do parafii: Chebzie.
Liczba mieszkańców: 10 000, katolików 9 500.
Odpust: niedziela po 28 sierpnia.
Msze święte: wieczorem w soboty i dni przedświąteczne: 18.00
w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 16.30
Wieczna adoracja: 21 II.
Instytucje charytatywne: Świetlica dla Dzieci p.w. św. Elżbiety
Proboszcz: ks. Krzysztof WRODARCZYK, 2004r.
Inne kościoły i kaplice:
  1. kaplica św. Katarzyny w Chebziu. Msze św. w niedziele i święta: 9.00, 10,30.
  2. kaplica Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych w szpitalu. Msze św. w niedziele i święta: 7.00.
  3. kaplica w domu zakonnym Sióstr Elżbietanek.
Klasztor: Siostry Elżbietanki, ul. Rencistów 2.
Poprzedni proboszczowie: ks. prał. Franciszek Strzyż, kuratus 1910 -1925, proboszcz 1925 - 1942
ks. Alfred Mikusz, administrator 1942 - 1947 (od 1940 był substytutem)
ks. kan. Józef Szubert, administrator 1947 - 1955, proboszcz 1956 - 1973
ks. Paweł Szolonek 1973 - 1981
ks. Jan Małysek, 1981 - 2004.
Kapłani pochodzący z parafii: ks. Andrzej Krzymczyk MIC 1957, ks. Norbert Lukaszczyk 1958, ks. prał. Franciszek Skórkiewicz 1968, ks. Zygmunt Wieczorek SVD 1973, ks. Andrzej Zocłoński 1973, ks. Henryk Pietrosz 1975, o. Franciszek Szczurek Mafr 1980, ks. Mieczysław Kubista 1981, ks. Herbert Sojka Cr 1984, ks. Krzysztof Górski COr 1985, ks. dr Grzegorz Kucza 1989, ks. Ryszard Hajduk CSSR 1992, o. Paweł Michalik OSPE 1994, o. Edwin Dusa OFM 1995.
Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu: ks. Fryderyk Hofrichtere, ks. prał. Franciszek Strzyż, ks. kan. Józef Szubert.

góra

* * *

.

GOŚĆ KATOWICKI - PANORAMA PARAFII

Parafia Ścięcia św. Jana w Goduli

Parafia Kopciuszka

To było jak baśń o Kopciuszku albo o Pięknej i Bestii.

tekst Jarosław Dudała

Karol Godula, śląski "król cynku", był człowiekiem bardzo bogatym, ale także samotnym i nieszczęśliwym. Był niski, utykał na lewą nogę, nie miał lewego ucha, miał za to potężną szramę na twarzy. Nigdy się nie ożenił.

Krótko przed śmiercią poznał kilkuletnią córkę swej dochodzącej służącej, Joasię Gryzik (Grycik). Może ona jedna nie bała się oszpeconego bogacza i nie czyhała na jego pieniądze? W każdym razie to jej, a nie swym znanym z pijatyk krewnym, Godula zapisał w spadku niemal wszystkie swoje bogactwa. Sześcioletnia córka ubogiej wdowy stała się w jednym momencie jedną z najbogatszych panien na Śląsku. Wyszła potem za mąż za pochodzącego ze zubożałej rodziny szlacheckiej hrabiego Hansa Ulryka Schaffgotscha.

To oni byli fundatorami kościoła pod wezwaniem Ścięcia św. Jana w Goduli. Do dziś ich podobizny można zobaczyć na kościelnym witrażu, przedstawiającym ofiarowanie rodziny Schaffgotschów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a także w izbie pamięci w domu parafialnym.

Będą zmiany

Ks. Wrodarczyk w parafialnej izbie pamięci prezentuje podobizny fundatorów kościoła, Joanny i Hansa Ulryka Schaffgotschów

Wkrótce parafię w Goduli czekają zmiany. Czynione są starania o wydzielenie z niej nowej parafii w Chebziu. Ta sprawa ciągnie się już od 1936r., ale tym razem jest realna szansa, by mieszkańcy Chebzia otrzymali samodzielnego duszpasterza. Podstawowa baza dla nowej parafii już istnieje, bo w dużej sali dawnego domu związkowego w Chebziu od kilkunastu lat czynna jest kaplica pod wezwaniem św. Katarzyny, patronki kolejarzy (niedaleko znajduje się stacja kolejowa). Zresztą, chebzianie mają poczucie własnej odrębności, a - jak mówi proboszcz parafii w Goduli ks. Krzysztof Wrodarczyk - usytuowanie parafii bliżej ich domów sprawi, że droga do kościoła będzie krótsza i bezpieczniejsza. Proboszcz dodaje, że budowa nowego kościoła nie jest planowana, choć może kiedyś do niej dojdzie.

Do McDonaldsa

Obecnie godulska parafia liczy niespełna 10 tys. wiernych. Z dawne go przemysłu nie zostało nic. Parafianie pracują najczęściej w kopalniach znajdujących się w sąsiednich dzielnicach albo w innych, drobniejszych zakładach. Poważnym problemem jest bezrobocie. Młodzi radzą sobie, szukając chleba za granicą.

Dzieciaki ze świetlicy sióstr elżbietanek. W głębi - pracujące z nimi wychowawczynie

- Gdy pytam na kolędzie: "A gdzie córka? Gdzie syn?", często słyszę: "w Anglii", "w Irlandii". Ostatnio słyszałem nawet, że ktoś wyjechał do pracy na Cypr - mówi proboszcz.

Ludzkiej biedzie próbują zaradzić siostry elżbietanki, które pracują w parafii od 111 lat. Jedna z nich - s. Róża Biolik - mieszka w Goduli od 55 lat!

- Ona mnie pielęgnowała, kiedy w starym szpitalu urodziłam najstarszą córkę. A to było 40 lat temu. To siostra z powołania! - woła Bolesława Kurpas, która pomaga elżbietankom w klasztorze jako wolontariuszka.

Tuż obok znajduje się świetlica socjoterapeutyczna, z której korzysta 40 dzieciaków. Siostry i współpracujące z nimi świeckie wychowawczynie odrabiają z nimi lekcje, organizują zajęcia plastyczne, sportowe, zabierają na kolonie nad morze, na basen, a nawet do McDonaldsa.

Marzył o Goduli

S. Róża stawiała bańki wielu dzieciom z Goduli. Najstarsze z nich są już dziś emerytami, bo siostra pracuje w tej parafii od 55 lat!

- Lubię, gdy w naszym kościele jest cicho i słychać tylko przejeżdżające tramwaje. Człowiek wstępuje do kościoła i nabiera sił, żeby wyjść z nie go do świata - mówi Anna Szmigiel, która zajmuje się redagowaniem parafialnej gazety "Janowy Głos". Miesięcznik sprzedawany jest w nakładzie 600 egzemplarzy. Co niedziela wydawany jest także biuletyn z ogłoszeniami duszpasterskimi.

Walerian Tofil pochodzi z Kielecczyzny, mieszkał w sąsiedniej dzielnicy Rudy Śląskiej, ale często chodził pieszo do kościoła w Goduli i marzył: "Jak by to było dobrze zamieszkać tutaj!" Marzenie się spełniło. Walerian wraz z żoną Marianną przeprowadzili się do Goduli, tam też wychowali trzech synów.

- Kiedyś stałem w kościele - opowiada pan Walerian - i podszedł do mnie ówczesny proboszcz ks. Paweł Szolonek. "Niech pan się jutro zgłosi na probostwo" - powiedział.

Walerian Tofil trochę się wystraszył, ale następnego dnia przyszedł. Jak się okazało, proboszczowi chodziło o pomoc w urządzeniu salki parafialnej w starej oborze. Potem jeszcze raz trzeba było w czymś pomóc, i jeszcze raz... i tak od 27 lat Tofilowie są kościelnymi w godulskiej parafii.

Krewny męczennika

Obecnie pracuje w niej dwóch wikariuszy. Ks. Krzysztof Szudok katechizuje w szkole średniej w Czarnym Lesie, zajmuje się oazą młodzieżową, kołem Rodziny Radia Maryja i kandydatami do bierzmowania. Ks. Joachim Ledwoń uczy w gimnazjum w Orzegowie, opiekuje się dziećmi pierwszokomunijnymi, Dziećmi Maryi, ministrantami, grupami misyjnymi dzieci i młodzieży oraz wyrosłą z oazy rodzin apostolską Wspólnotą Krwi Chrystusa. Proboszcz zajmuje się m.in. zespołem charytatywnym i seniorami, których jest w parafii sporo. Przychodzą oni co miesiąc do parafii na specjalne Msze i spotkania w domu parafialnym im. Jana Pawła II. W tym roku obchodzone będzie 25-lecie parafialnego chóru "Gloria".

- Jego członkowie naprawdę służą parafii, są zaangażowani - chwali śpiewaków proboszcz. Największą wspólnotą parafialną jest liczący ponad 100 członków Żywy Różaniec.

Z Goduli pochodzi kilkunastu księży i kilka sióstr zakonnych. Jest wśród nich rybnicki dziekan ks. Franciszek Skórkiewicz, jest wielu zakonników, w tym duchowni pracujący w Brazylii, Zambii i w USA. A do kapłaństwa przygotowuje się kilku kolejnych kandydatów.

Warto dodać, ze godulski proboszcz ks. Krzysztof Wrodarczyk jest dalekim krewnym kandydata na ołtarze ks. Ludwika Wrodarczyka, oblata, który zginął śmiercią męczeńską, żywcem przepiłowany przez kobiety ukraińskie 6 grudnia 1943r.

Graf-03 S. Róża stawiała bańki wielu dzieciom z Goduli. Najstarsze z nich są już dziś emerytami, bo siostra pracuje w tej parafii od 55 lat!

Graf-04 Ołtarz godulskiego kościoła

.

HISTORIA

Miejscowość Godula wzięła swą nazwę od śląskiego "króla cynku" Karola Goduli oraz nazwanej jego imieniem huty. Pracownicy tego zakładu i ich rodziny od 1860r. modlili się w pomieszczeniach pobliskiej szkoły. Wkrótce potem dziedziczka Karola Goduli Joanna Schaffgotsch wraz z mężem Hansem Ulrykiem I ufundowała godulski kościół. Jego konsekracja miała miejsce w 1889r.

.

ZDANIEM PROBOSZCZA

ks. Krzysztof Wrodarczyk

Jestem proboszczem w Goduli od dwóch i pół roku. To tradycyjna parafia wielkomiejska. Wielu jest tu ludzi starszych. Dużym problemem jest bezrobocie. Młodzi migrują.

Dla mnie trudny był pierwszy rok. Pochowaliśmy w nim kilku młodych ludzi, którzy targnęli się na własne życie.

Coraz bardziej oswajam się z tą parafią. Cieszą mnie grupy apostolskie, cieszą mnie ludzie, którzy sercem i miłością dają wyraz przywiązania do kościoła.

.

Zapraszamy do kościoła

Msze w niedziele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.30. (o 15.45 nieszpory)

w dni powszednie: 7.30, 18.00

W kaplicy św. Katarzyny w Chebziu:

Msze w niedziele: 9.00, 10.30

w piątki: 16.30

Tygodnik "Gość Niedzielny" Nr 11 - 18 marca 2007r.

góra

.