7. RUDA ŚLĄSKA
Parafia św. Piusa X
ul. Szyb Powietrzny 8, 41-700 Ruda Śląska 1

Budowę kościoła i utworzenie parafii w Rudzie Południowej zamierzano już w okresie międzywojennym.
W latach 60-tych wybudowano w tej dzielnicy wiele bloków mieszkalnych. 30 XII 1980r. otrzymano zezwolenie na przeniesienie i rozbudowę znajdującego się na terenie parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej kościoła p.w. św. Piusa X.
Poświęcenie placu budowy nastąpiło 20 maju 1981r.
Parafia św. Piusa X została erygowana 30 stycznia 1983 roku.
Jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Józef Krawczyk, budowniczy kościoła.

Ta nowoczesna pod względem architektonicznym świątynia jest budowlą dwupoziomową: kościołowi dolnemu - poświęconemu w 1987 roku - patronuje św. Mikołaj z Flüe, natomiast kościół górny - pod wezwaniem św. Piusa X - był konsekrowany 26 sierpnia 1990 roku przez ks. biskupa ordynariusza Damiana Zimonia.

   
Księgi metrykalne: chrztów od 1983, małżeństw od 1983, zmarłych od 1983.
Kronika parafialna: od 1981.
Ulice należne do parafii: Astrów, Bratków, Chabrów, Jaśninów, Konwalii, Krokusów, Magazynowa parzyste, Magnolii, Narcyzów, Południowa, 1 Maja od 393, Różana, Sasanek, Słowiańska, Storczyków, Szyb Powietrzny, Wawelska, Wolności od 20, Zabrzańska od 50.
Liczba mieszkańców: 7 600, katolików 7 400.
Odpust: 21 sierpnia.
Msze święte: wieczorem w soboty i dni przedświąteczne: 18.00.
w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16,30.
Wieczna adoracja: 28 I.
Instytucje charytatywne: Dom Pomocy Społecznej "Caritas"
Dyrektor: ks. Zenon RYZNER
Proboszcz: ks. Krzysztof SITEK, 2004
Inne kościoły i kaplice:
  1. kościól dolny św Mikołaja z Flüe. Msze św. odprawiane są w dni powszedni
  2. kaplica w Domu Pomocy Społecznej "Caritas"
Poprzedni proboszcze: ks. Józef KNYĆ 1993-2004
ks. Józef Krawczyk 1983-1993
Kapłani pochodzący z parafii: o. Innocenty Marek Rusecki OFM 1994.

góra