.

.

15.10.2011 - List Ojca Świętego
do abp. Józefa Michalika

.
Do Czcigodnego Brata
Józefa Michalika
Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego obrządku łacińskiego

Wdzięcznym i radosnym sercem przyjęliśmy wiadomość o Tobie, Czcigodny Bracie, że mianowicie dnia 16 października 2011 roku, będziesz uroczyście obchodził Srebrny Jubileusz swej biskupiej posługi i dziękował Wszechmogącemu Bogu, który był łaskaw obdarzyć Cię tak wieloma darami.

My także chcemy uczestniczyć w Twojej radości i powiększyć ją przez te słowa, które z głębi serca napisane, przesyłamy do Ciebie na tę okoliczność. Okazałeś się bowiem dobrym pasterzem powierzonych Ci wiernych, którym niezmordowanie głosisz Ewangelię.

Wyświęcony na kapłana diecezji łomżyńskiej, 23 maja 1964 roku, zaraz oddałeś się pasterskiej posłudze. Potem w krótkim czasie zdobyłeś znajomość wielu dyscyplin wiedzy teologicznej, studiując w Warszawie i Rzymie. Poszedłeś drogą sławnych teologów, rozważając pilnie nauczanie Kościoła i jednocześnie poznając Jego życie w różnych narodach Europy. Ozdobiony tytułem doktora powróciłeś do Polski, aby podjąć odpowiedzialne zadania w Kurii Biskupiej i seminarium Twojej rodzimej diecezji. Następnie wyjechałeś do Rzymu, gdzie otrzymałeś ważne zadania w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich oraz pełniłeś urząd Rektora Papieskiego Kolegium Polskiego. Mając przed oczyma dzieło Nowej Ewangelizacji, którą błogosławiony Jan Paweł II powierzył wówczas całemu Kościołowi, podjąłeś staranie o postęp duchowy, kulturalny i intelektualny, tak wiernych świeckich, jak i kapłanów.

Sam Nasz Prześwietny Poprzednik, mając wzgląd na Twoją mądrość, wykształcenie i wierność, a szczególnie bogate doświadczenie, w roku 1986 mianował Cię biskupem gorzowskim i osobiście konsekrował w Bazylice Piotrowej. Po siedmiu latach zostałeś przeniesiony na stolicę metropolitalną w Przemyślu obrządku łacińskiego, którą do dzisiaj znakomicie kierujesz. Wypełniając roztropnie i gorliwie urząd biskupa pragniesz wspierać wszystkich wiernych powierzonych Twej pasterskiej trosce, aby coraz lepiej poznawali wolę Bożą i osiągnęli zbawienie. Mając dobre rozeznanie zmieniających się warunków życia w sferze duchowej, społecznej czy politycznej i korzystając ze środków społecznego przekazu, właściwie podajesz nauczanie Kościoła, ukazując i chroniąc niezmienną i wieczną prawdę Ewangelii. Z powodu tych i wielu innych talentów zostałeś także obdarzony zaufaniem Czcigodnych Współbraci Biskupów, którzy dwukrotnie wybrali Cię przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Nie możemy nie wspomnieć także o wielkiej pracy, jaką podejmujesz w dykasteriach Stolicy Świętej, szczególnie w Papieskiej Radzie do spraw Świeckich, w Kongregacji do spraw Biskupów i w Radzie Konferencji Biskupów Europy.

Tym Naszym listem, już dzisiaj chcemy złożyć Ci z serca najlepsze życzenia z okazji Twojego Srebrnego Jubileuszu posługi biskupiej oraz przypomnieć o licznych, z powodzeniem zrealizowanych przez Ciebie, dziełach duszpasterskich i wyrazić Ci Nasze uznanie. Ufając wstawiennictwu Błogosławionej Dziewicy Maryi Królowej Polski i świętego Józefa, prosimy Boskiego Pasterza, aby wspierał Cię zawsze swoją mocą.

Gorąco pragniemy Naszym Apostolskim Błogosławieństwem obdarzyć najpierw Ciebie, jak też i umiłowanych synów i córki, powierzonych Twojej pasterskiej pieczy, oraz wszystkich uczestniczących w radosnych obchodach Twojego Jubileuszu.

W Castel Gandolfo, dnia 9 września 2011 roku,
w siódmym roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI, papież

Źródło: Strona Konferencja Episkopatu Polski

góra

.

Matka Boża Jackowa - Pani Przemyska

Zakadki: 1. 2. 3. 4.

Apel Jasnogórski, bp Marian Rojek
- Konferencja Episkopatu Polski
- Przemyśl - katedra - 15.10.2011

771 lat temu, wówczas gdy te polskie ziemie były niszczone ogniem i mieczem przez mongolskich najeźdźców, zwanych tatarami, zdążających przez Ruś i docierających aż na Śląsk, gdzie dokonała się słynna bitwa pod Legnicą, św. Jacek Odrowąż z płonącego kościoła w Kijowie wynosi Najświętszy Sakrament. I wówczas usłyszał głos: "Jacku, mego Syna zabierasz a mnie zostawiasz?".

Dominikański zakonnik, próbował się wymówić od zabrania ze sobą z zagrożonej świątyni, ciężkiej alabastrowej figury Matki Bożej. Lecz gdy otrzymał zapewnienie, że zdoła Ją udźwignąć, wrócił i zabrał ze sobą Jej statuę, która odtąd zwana jest Matką Bożą Jackową. Ona siedzi na tronie i prawą ręką obejmuje Dzieciątko Jezus, które bezpiecznie wpatruje się w piękną, przepełnioną spokojem twarz swej Matki, zaś lewą dłonią Maryja trzyma otwartą księgę.

Ta właśnie rzeźba, jak głoszą wiekowe przekazy, została przez św. Jacka w jego drodze do Krakowa, pozostawiona właśnie tutaj w tym grodzie nad Sanem, najstarszym mieście na Kresach Wschodniej Rzeczypospolitej, którego historia sięga aż po X wiek a nawet wcześniej. Maryjna figura przez przemyski lud czczona z wielkim nabożeństwem, została ogłoszona cudowną przez bpa Wacława Sierakowskiego w 1760 roku a sześć lat później uhonorowana papieskimi koronami przez bpa Ignacego Krzyżanowskiego.

Pani Jackowa z taką wiernością królująca nam w tej przemyskiej katedrze, zna dobrze miłość wiernych tej ziemi, którzy w swych różnych doświadczeniach chętnie do Niej się garną. Zawsze obejmuje szczególną macierzyńską troską tych, którzy - na wzór św. Jacka - nie tylko starają się być blisko eucharystycznego Jezusa, karmiąc się Ciałem Pańskim i adorując swego Boga, niosąc Go niejako w samym sobie, ale również nie wymawiają się od zabierania Maryi ze sobą w swe codzienne życie. Z owej księgi, którą trzyma w ręce, Boża Matka podpowiada nam, czego nasz Stwórca od nas oczekuje, podsuwa nam byśmy Boże słowo czytali, rozważali je i nim żyli.

W 33 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, przygotowując się do pierwszego liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II (22 Października 2011), który Maryjo, tu w twej obecności, w katedrze cieszącej się kultem świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionego księdza Jana Wojciecha Balickiego, modlił się 2 czerwca 20 lat temu, wspominając, iż wiele osób i miejsc z naszej ziemi nosi on w pamięci, w sercu oraz wraca do nich w modlitwie, pragniemy wraz z całym Episkopatem Polski, zebranym w Przemyślu na swej Plenarnej Konferencji, dziękować Bogu za dar beatyfikacji następcy św. Piotra, wywodzącego się z polskiej ziemi, spod Krakowa, z Wadowic.

Ten wielki człowiek modlitwy, dla którego czas rozmowy z Bogiem był zawsze najważniejszy a różaniec - ten w październikowym miesiącu wyraźniej przywoływany - to skarb jakim tak owocnie potrafił się posługiwać w swej pasterskiej misji, promieniował nim na wszystkich. Jego modlitwa pulsowała konkretnym życiem tylu ludzi, narodów, naszej polskiej ojczyzny i całego Kościoła. Świadectwo życia błogosławionego Jana Pawła II nas onieśmiela i zawstydza, odsłania nasze duchowe rany i słabości, ale zachęca też do tego, by nie bać się bardziej miłować Boga, Bożej Matce szczerze i konsekwentnie mówić: "cały jestem Twój" i kochać bliźniego swego, jak siebie samego.

Do Ciebie Szafarko łask, ślemy błagania, gdyż Twa dobroć świeci nad słońca blask, tyś nam jedyną nadzieją. Twe oczy są łaskawe i ufamy, że staniesz się nam wsparciem w nowych doświadczeniach życia osobistego i narodowego. Pani przemyska cicha i skromna, zapatrzona w Jezusa i zatroskana o swoje dzieci. Zaprosiłaś nas dzisiaj - ojczyznę naszą w kraju i na obczyźnie - reprezentowaną przez Episkopat Polski odbywający w tym grodzie nad Sanem swe obrady, przywołałaś nas do siebie, tych którzy Tobie ufają i od Ciebie oczekują pomocy.

Matko Boża Jackowa przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzimy z ufnością wierząc w twe przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy nasze utrudzenia, strapienia, niepokoje, nasze nadzieje, radości i dziękczynienia. Wstawiaj się za nami, bo potrzeba nam na czasy obecne szczególnego światła roztropności i mocy głosicieli Chrystusowej Prawdy. Potrzebujemy Bożego miłosierdzia, gdyż słabniemy w drodze do świętości, upadamy kuszeni kłamstwem szatana, wołamy o łaskę życia według Bożych przykazań.

Polecamy Ci Matko na naszej przemyskiej ziemi, Kościół Twego Syna Jezusa Chrystusa, jego zadania i potrzeby, które wyraźniej zostały przywołane podczas obecnej Konferencji Episkopatu, jaką odbywamy, Pani Jackowa, pod płaszczem twej opieki. Weź w swą opiekę Ojczyzną naszą, cały wierny lud, Kardynałów, Biskupów, kapłanów i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. Abpa Józefa Michalika, naszego Pasterza i Metropolitę, który dzisiaj dziękuje za 25 lat swego biskupiego posługiwania. Bądź nam Pocieszycielką i Wspomożeniem, w twe matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, małżeństwa i rodziny, chorych i cierpiących, biednych i zapomnianych, każdego kto Ciebie o wstawiennictwo prosi i do Ciebie się ucieka.

Na srebrny jubileusz biskupich święceń Przemyskiego Metropolity, uproś Boża Matko, błogosławieństwo dla naszego Arcybiskupa Józefa. By jego serce zawsze płonęło miłością do Boga i Chrystusowego Kościoła, by jego namaszczone dłonie rozdzielały łaskę i przez miłosierdzie leczyły duchowe choroby wiernych. By jego usta pełne odważnej wiary, głosiły prawdę o Wcielonym Słowie i Ukrzyżowanym Zbawicielu, jego kapłańskie stopy nie męczyły się w szukaniu zabłąkanych owiec. Aby nadal dla Kościoła Powszechnego, w Polsce i w naszej Archidiecezji był darem miłującego Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz świadkiem zaufania do Ciebie Bożej Matki. O te dary Pani Jackowa prosimy dla naszego Pasterza.

Od poniedziałku wyrusz ze swoim synem Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego krzyża po drogach wszystkich parafii naszej archidiecezji. W osobliwym znaku tego krzyża wyrzeźbionego w drewnie w naszej przemyskiej Stefkowej - krzyża znanego nam z ostatniej krzyżowej drogi w Wielki Piątek 25 marca 2005 roku kiedy Błogosławiony papież Jan Paweł II z namaszczeniem go całował - adorując w tym wizerunku tajemnicę Chrystusowej miłości, aż do końca, pragniemy wynagrodzić Bogu za wszelkie zniewagi i poniżanie tego chrześcijańskiego znaku w Przemyślu, w Polsce i na całym świecie.

O jakże jesteś sercu memu bliska Pani Przemyska, Pani Przemyska.

Źródło: Strona Konferencja Episkopatu Polski

góra

.

<< opwrót do sylwetki
.