Matki Bożej Saletyńskiej.

(19 września)

Orędzie Matki Bożej z La Salette

"Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się, przyszłam oznajmić wam wielką nowinę."

Następnie zaczęła się żalić do dzieci:

"Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście nie wiem jak się modlili i nie wiem co czynili nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam.

Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam sobie i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni tak ciężkim ramię mego Syna. Woźnice przeklinając wymawiają imię mego Syna. Te dwie rzeczy tak bardzo obciążają ramię mego Syna.

Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy Pokazałam wam to zeszłego roku na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie robiliście. Przeciwnie, znajdując zepsute ziemniaki, przeklinaliście, wymawiając wśród przekleństw imię mojego Syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale."

Aż do tej chwili Matka Boża mówiła po francusku. Dzieci zaś pochodziły z ludu, nie chodziły do szkoły i nie rozumiały języka francuskiego. Maksymin rozumiał tylko parę słów. Melania prawie nic. Gdy dziewczynka chciała zapytać chłopca, co to wszystko znaczy. Najświętsza Dziewica przerwała jej mówiąc:

"Ach, moje dzieci, wy nie rozumiecie po francusku, zaraz wam to powiem inaczej."

Od tej chwili Piękna Pani, bo tak nazwały ją dzieci, mówi narzeczem z okolic Corps.

"Jeżeli macie zboże, nie trzeba go zasiewać, bo wszystko, co posiejecie, zjedzą robaki. A jeżeli coś wyrośnie, obróci się w proch przy młóceniu. Nastanie wielki głód, lecz zanim to nastąpi, dzieci poniżej lat siedmiu, będą dostawały dreszczy i będą umierać na rękach trzymających je osób. Inni będą cierpieć z powodu głodu. Orzechy się zepsują, a winogrona zgniją."

Następnie Piękna Pani przerwała na chwilę wygłaszanie Orędzia i w tym czasie podała każdemu z dzieci tajemnicę w języku francuskim, a potem mówiła dalej w narzeczu:

"Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki same się zasadzą.

Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?"

"Nie, proszę Pani, nie bardzo" - dzieci odpowiedziały szczerze.

"Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, a jeżeli będziecie mogły módlcie się więcej.

Na Mszę Świętą chodzi zaledwie kilka starszych niewiast. Inni pracują w niedziele przez całe lato, a w zimie, gdy nie wiedzą, czym się zająć, idą na Mszę Świętą jedynie po to, by sobie drwić z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy"

Przed zakończeniem swego Orędzia Piękna Pani przypomniała jeszcze Maksyminowi pewien drobny szczegół z jego życia, o którym nikt nie mógł wiedzieć.

"Moje dzieci, czy widziałyście kiedyś zepsute zboże?"

"O nie, proszę Pani" - dzieci odpowiedziały bez zastanowienia.

"Lecz ty, moje dziecko - powiedziała do Maksymina - musiałeś je widzieć ze swoim ojcem, pewnego razu w okolicy Coin. Właściciel pola powiedział wówczas do twego ojca: 'Chodźcie zobaczyć, jak moje zboże się psuje'. Poszliście razem. Twój ojciec wziął dwa lub trzy kłosy w dłonie, pokruszył je i wszystko obróciło się w proch. Wracaliście później do domu. Kiedy byliście około godziny drogi od Corps, ojciec dal ci kawałek chleba mówiąc: 'Masz dziecko, jedz jeszcze chleb w tym roku, bo nie wiem, czy kto będzie go jadł w roku przyszłym, jeżeli zboże będzie się dalej tak psuło'."

A Maksymin odpowiedział: "Rzeczywiście tak było, proszę Pani, przed chwilą o tym nie pamiętałem". Piękna Pani kończąc swoje Orędzie powtórzyła dzieciom dwukrotnie polecenie:

"A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi."

Następnie Piękna Pani poszła w stronę wzniesienia, z którego przed chwilą zbiegły dzieci. Dzieci rozstąpiły się, robiąc Jej przejście. Ona przeszła przez potok i nie odwracając się powtórzyła jeszcze raz:

"A więc, moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi."

Sanctuaire de Notre-Dame
de La Salette
38 970 La Salette
France tel. 0033 4 76 30 00 11
fax 0033 4 76 30 03 65

Fotografie z La Salettegóra


2002 ROK JUBILEUSZU
SALETYŃSKIEGO

150 lat Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette
100 lat Saletynów w Polsce

Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette jest owocem objawienia się Matki Bożej w La Salette, która jako Piękna Pani ukazała się w dniu 19 września 1846 roku dwojgu dzieciom: Maksyminowi Giraud i Melanii Calvat, przekazując im swoje Orędzie. Istotą tego Orędzia jest wezwanie ludzi do nawrócenia, pokuty i pojednania z Bogiem. W nim Maryja przypomina nakaz Jezusa Chrystusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie (Mk 1,15) oraz Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie (Łk 13,3).

Zgromadzenie powstało w roku 1852 z inicjatywy biskupa z Grenoble Philiberta de Bruillard, jako znak i narzędzie dzieła Pojednania, dokonanego przez Jezusa Chrystusa, z którym Maryja jest tak ściśle złączona, jak to przypomina w swoim objawieniu. W 1890 roku papież Leon XIII zatwierdził Zgromadzenie i nadał mu prawo rozszerzania się według potrzeb Kościoła na całym świecie. Do Polski pierwsi saletyni przybyli w dniu 16 września 1902 roku i zamieszkali w Krakowie u Misjonarzy Wincentego a Paulo na Stradomiu. W 1905 r. przenieśli się do Puźnik na Ukrainie, następnie w roku 1910 do Dębowca k. Jasła (diec. rzeszowska). W 1934 r. powstała prowincja polska. Aktualnie saletyni pracują na pięciu kontynentach świata w 25 krajach, takich jak: Francja (1852), Szwajcaria (1881), Stany Zjednoczone (1892), Włochy (1898), Kanada (1899), Madagaskar (1899), Belgia (1901), Brazylia (1902), Polska (1902), Anglia (1928), Lichtenstein (1935), Argentyna (1937), Angola (1946), Filipiny (1948), Niemcy (1952), Hiszpania (1957), wyspa Reunion (1959), Indie (1978), Słowacja (1990), Białoruś (1990), Boliwia (1991), Ukraina (1992), Kazachstan (1992), Czechy (1995) i Austria (1996). W Polsce w następujących miejscowościach: Dębowiec (1910), Kobylanka (1930), Rzeszów (1936), Trzcianka (1945), Sobieszewo (1946), Kuźnica Czarnkowska (1946), Kraków (1948), Warszawa (1948), Łętowe (1952), Zakopane (1958), Olsztyn (1958), Zwięczyca (1970), Łapsze Wyżne (1984), Mrągowo (1990) i Mysłowice-Krasowy (1996). Zgromadzenie posiada w świecie 8 prowincji i 3 rejony, w których znajduje się 233 domów zakonnych i 902 zakonników. Do polskiej prowincji należy 41 domów zakonnych, w których przebywa 206 zakonników. Na misjach i zagranicą przebywa ponad 60 polskich saletynów.

W centrum duchowości saletyńskiej jest krzyż, który miała na swojej piersi Maryja podczas objawienia. Specyficznym rysem apostolstwa saletynów jest posługa pojednania wobec Ludu Bożego na rzecz Kościoła lokalnego i powszechnego. Saletyni starają się ukazywać światu świadectwo życia wartościami modlitwy, pokuty i gorliwości apostolskiej zawartymi w Orędziu Matki Bożej z La Salette. Z idei pojednania wypływa otwarcie się członków wspólnoty na pracę misyjną w krajach, gdzie Ewangelia nie jest znana, a także na głoszenie misji i rekolekcji. Obsługują również miejsca pielgrzymkowe i parafie, gdzie z wielką gorliwością poświęcają się sprawowaniu sakramentu pokuty.

ks. Piotr Jamioł MS

Prowincjalny Referat Powołaniowy
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette

Jesteśmy maryjnym zgromadzeniem zakonnym, które służy człowiekowi potrzebującemu pojednania z Bogiem i bliźnimi.

Obsługujemy parafie i sanktuaria; pracujemy wśród dzieci i młodzieży; prowadzimy misje zagraniczne w 25, krajach świata; pracujemy w szkołach, w wojsku, w szpitalach, w więzieniach; prowadzimy domy rekolekcyjne oraz działalność wydawniczą, pielgrzymkową i charytatywną...

Może Tobie Bóg proponuje, abyś jako kapłan lub brat zakonny został

MISJONARZEM SALETYNEM?

Misjonarze Saletyni, ul. Tuwima 5
34-500 Zakopane, tel. (0-18) 20-66-979

Dziewczęta zainteresowane
Zgromadzeniem Sióstr Saletynek
mogą zaczerpnąć informacji
pod tym samym adresem.

jeśli jesteś zainteresowany

. ZADZWOŃ . NAPISZ . PRZYJEDŹ .

Czekamy na Ciebie!

Teksty i foto z Kalendarza na rok 2002 LA SALETTE - DĘBOWIEC

góra